top of page
iA Series

iA 12

iA 208

iA 210

iA 118B/A

iA 118B

iA 218B

iA 110

iA 210

iA 210B

iA 12
SINGLE 12" PASSIVE CURVE ARRAY SPEAKER

SPECIFICATION

IA12频响
IA12频响
press to zoom
IA12阻抗
IA12阻抗
press to zoom

MEASUREMENTS

iA-12
iA 110
SINGLE 10" PASSIVE LINE ARRAY SPEAKER

SPECIFICATION

IA110频响
IA110频响
press to zoom
IA110阻抗
IA110阻抗
press to zoom

MEASUREMENTS

iA-110
iA 110B
SINGLE 18" PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

SPECIFICATION

MEASUREMENTS

IA110B频响
IA110B频响
press to zoom
IA110B阻抗
IA110B阻抗
press to zoom
iA 210
DUAL 10" PASSIVE LINE ARRAY SPEAKER

SPECIFICATION

IA210频响
IA210频响
press to zoom
IA210阻抗
IA210阻抗
press to zoom

MEASUREMENTS

iA-110B
iA-210
iA 210B
SINGLE 18" PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

SPECIFICATION

MEASUREMENTS

IA210B频响
IA210B频响
press to zoom
IA210B阻抗
IA210B阻抗
press to zoom
iA 218B
DUAL 18" PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

SPECIFICATION

MEASUREMENTS

0cg33hs0
0cg33hs0
press to zoom
zzgd1kjm
zzgd1kjm
press to zoom
iA-210B
iA-218B
bottom of page