top of page
iA Series

iA 12

iA 208

iA 210

iA 118B/A

iA 118B

iA 218B

iA 110

iA 210

iA 210B

iA 12
SINGLE 12" PASSIVE CURVE ARRAY SPEAKER

SPECIFICATION

MEASUREMENTS

iA-12
iA 110
SINGLE 10" PASSIVE LINE ARRAY SPEAKER

SPECIFICATION

MEASUREMENTS

iA-110
iA 110B
SINGLE 18" PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

SPECIFICATION

MEASUREMENTS

iA 210
DUAL 10" PASSIVE LINE ARRAY SPEAKER

SPECIFICATION

MEASUREMENTS

iA-110B
iA-210
iA 210B
SINGLE 18" PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

SPECIFICATION

MEASUREMENTS

iA 218B
DUAL 18" PASSIVE SUBWOOFER SPEAKER

SPECIFICATION

MEASUREMENTS

iA-210B
iA-218B
bottom of page